Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Manowo

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gospodarczego jest opiniowanie projektów uchwał lub innych rozstrzygnięć kierowanych przez Wójta i radnych pod obrady sesji Rady Gminy w zakresie gospodarki rolnej, leśnej, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej, rozwoju gospodarczego, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, promocji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Paweł Ćwikliński członek
Joanna Agnieszka Czerwiak członek
Leszek Stanisław Kondrat członek
Sylwia Anna Krępeć członek
Ewa Malwina Lewandowska członek
Mirosław Adam Pawlak 0przewodniczący