Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Manowo

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
70 - rozwiń Wyczyszczenie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w Wyszewie interpelacja Sylwia Anna Krępeć 2022-06-30
69 - rozwiń Przycięcie krzewów dzikiej róży w pasie drogowym w Wyszewie interpelacja Sylwia Anna Krępeć 2022-06-30
68 - rozwiń Odwodnienie drogi gminnej w Wyszewie interpelacja Sylwia Anna Krępeć 2022-06-30
67 - rozwiń Budowa oczyszczalni modułowej w Grzybnicy interpelacja Joanna Agnieszka Czerwiak 2022-02-18 2022-02-23
66 - rozwiń Przycięcie świerków przy drodze gminnej w Grzybniczce interpelacja Joanna Agnieszka Czerwiak 2021-11-25 2021-11-26
65 - rozwiń Remont świetlicy w Cewlinie interpelacja Renata Danuta Majerowska 2021-10-22 2021-11-05
64 - rozwiń Remont drogi do Grzybniczki interpelacja Joanna Agnieszka Czerwiak 2021-09-17 2021-09-29
63 - rozwiń Remont drogi do Grzybniczki interpelacja Joanna Agnieszka Czerwiak 2021-02-26 2021-03-08
62 - rozwiń Remont chodnika w Grzybnicy (do klubu do bloku) interpelacja Joanna Agnieszka Czerwiak 2021-02-26 2021-03-08
61 - rozwiń Udział w naborze wniosków o środki dla gmin, w których funkcjonowały PGR interpelacja Tomasz Padykuła 2021-01-18 2021-01-26
60 - rozwiń Naprawa drogi z Cewlina do Kopanicy interpelacja Renata Danuta Majerowska 2020-12-09 2020-12-23
59 - rozwiń Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Manowie - ulica Leśna interpelacja Lucjan Marek Sachajko 2020-09-14 2020-09-28
58 - rozwiń Oświetlenie na skrzyżowaniu ulic Sezamkowej i Kalinowej w Manowie interpelacja Lucjan Marek Sachajko 2020-09-14 2020-09-28
57 - rozwiń Utwardzenie drogi w Rosnowie interpelacja Ewa Malwina Lewandowska 2020-06-30 2020-07-09
56 - rozwiń Wykonanie ponownego przeglądu placu zabaw w Rosnowie interpelacja Ewa Malwina Lewandowska 2020-06-30 2020-07-14
55 - rozwiń Rozwiązanie problemu żywienia dzieci w placówkach oświatowych interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2020-06-30 2020-07-14
54 - rozwiń Postawienie lustra drogowego w Wyszeborzu interpelacja Tomasz Padykuła 2020-06-30 2020-07-09
53 - rozwiń Wyczyszczenie rowu melioracyjnego interpelacja Tomasz Padykuła 2020-05-11 2020-05-25
52 - rozwiń Naprawa kanalizacji interpelacja Tomasz Padykuła 2020-05-11 2020-05-19
51 - rozwiń Montaż hydrantów w Wyszeborzu interpelacja Tomasz Padykuła 2020-03-23 2020-04-03
50 - rozwiń Działania GOPS podczas epidemii interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2020-03-20 2020-03-31
49 - rozwiń Przesunięcie terminu sesji oraz przeprowadzenie posiedzenia w formie telekonferencji interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2020-03-20 2020-04-02
48 - rozwiń wprowadzenie zakazu korzystania z placów zabaw, silowni zwenętrznych, plaż i innych miejsc pyblicznych interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2020-03-20 2020-04-03
47 - rozwiń Usunięcie świerków w Grzybniczce interpelacja Joanna Agnieszka Czerwiak 2020-02-28 2020-04-01
46 - rozwiń Postawienie tablicy informacyjnej w Grzybnicy koło hydroforni interpelacja Joanna Agnieszka Czerwiak 2020-02-28 2020-04-02
45 - rozwiń Postawienie w Wyszewie znaków ograniczających do 40t interpelacja Sylwia Anna Krępeć 2020-02-28 2020-03-13
44 - rozwiń Naprawa chodników w Cewlinie interpelacja Renata Danuta Majerowska 2020-02-28 2020-03-13
43 - rozwiń Zwiększenie środków na pomoc bezdomnym zwierzętom interpelacja Renata Danuta Majerowska 2020-02-21 2020-03-03
42 - rozwiń Udrożnienie rowu melioracyjnego w Manowie interpelacja Ewa Malwina Lewandowska 2019-11-22 2019-12-03
41 - rozwiń Naprawa drogi do Lisowa i do Jagielna interpelacja Ewa Malwina Lewandowska 2019-11-22 2019-12-03
40 - rozwiń Uzupełnienie oświetlenia w Sołectwie Rosnowo interpelacja Ewa Malwina Lewandowska 2019-11-22 2019-12-04
39 - rozwiń Uzupełnienie brakujących pionowych i poziomych znaków drogowych na drodze powiatowej do Wyszeborza interpelacja Lucjan Marek Sachajko 2019-10-07 2019-10-17
38 - rozwiń Melioracja rowu graniczącego z posesjami na ul. Cichy Zakątek w Manowie interpelacja Lucjan Marek Sachajko 2019-10-07 2019-10-17
37 - rozwiń Postawienie wiaty na gabaryty w Rosnowie oraz monitoring interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2019-09-27 2019-10-11
36 - rozwiń Uregulowanie kwestii formalnych dotyczących plaży i kapieliska w Rosnowie interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2019-09-27 2019-10-10
35 - rozwiń Remont drogi powiatowej Wyszebórz- Policko interpelacja Tomasz Padykuła 2019-09-23 2019-10-07
34 - rozwiń Postawienie zaków drogowych (ograniczenie prędkości, zakaz postoju) w Kretominie interpelacja Andrzej Jerzy Sokalski 2019-08-30 2019-09-10
33 - rozwiń konserwacja drogi gminnej, kanalizacja deszczowa interpelacja Tomasz Padykuła 2019-06-28 2019-07-11
32 - rozwiń Kanalizacja Wyszebórz interpelacja Tomasz Padykuła 2019-06-28 2019-07-12
31 - rozwiń Oświetlenie i znak kierunkowy w Zaciszu interpelacja Lucjan Marek Sachajko 2019-05-06 2019-05-21
30 - rozwiń Oświetlenie na ul. Łąkowej w Manowie interpelacja Lucjan Marek Sachajko 2019-05-06 2019-05-21
29 - rozwiń Naprawa drogi w Rosnowie interpelacja Andrzej Paweł Ćwikliński 2019-04-26 2019-05-09
28 - rozwiń Zakup samochodu dla OSP Wyszewo interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2019-04-26 2019-05-08
27 - rozwiń Konkurs fotograficzny interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2019-04-26 2019-05-09
26 - rozwiń Naprawa drogi do Lisowa i Jagielna interpelacja Ewa Malwina Lewandowska 2019-03-22 2019-04-09
25 - rozwiń Zagospodarowanie ternu - budowa boiska do piłki nożnej w Wyszeborzu interpelacja Tomasz Padykuła 2019-03-22 2019-04-05
24 - rozwiń Remont budynku w Manowie interpelacja Lucjan Marek Sachajko 2019-03-04 2019-03-15
23 - rozwiń Wykonanie wyższego krawężnika na drodze gminnej Wyszewie interpelacja Sylwia Anna Krępeć 2019-02-21 2019-03-05
22 - rozwiń Postawienie znaku informacyjnego z numerem posesji w Cewlinie interpelacja Renata Danuta Majerowska 2019-02-15 2019-02-25
21 - rozwiń Montaż szykany na drodze przy orliku w Rosnowie interpelacja Andrzej Paweł Ćwikliński 2019-02-15 2019-02-26
20 - rozwiń Udrożnienie rowów melioracyjnych w Wyszewie interpelacja Sylwia Anna Krępeć 2019-02-15 2019-02-26
19 - rozwiń Wykonanie przeglądu i naprawy urzadzeń na placu rekreacyjnym w Wyszewie interpelacja Sylwia Anna Krępeć 2019-02-15 2019-03-01
18 - rozwiń Naprawa drogi gminnej w Wyszewie interpelacja Sylwia Anna Krępeć 2019-02-15 2019-02-26
17 - rozwiń Spowalniacz na drodze w Klisznie interpelacja Sylwia Anna Krępeć 2019-02-15 2019-02-26
16 - rozwiń Oświetlenie muralu w Rosnowie interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2019-02-15 2019-02-27
15 - rozwiń Oznakowanie drogi do InterMetalu w Boninie interpelacja Agnieszka Izabela Karólczak 2019-02-15 2019-02-26
14 - rozwiń Zmiana statutów sołectw i osiedli interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2019-02-15 2019-03-01
13 - rozwiń Naprawa urządzeń na siłowni w Boninie interpelacja Agnieszka Izabela Karólczak 2019-02-15 2019-03-01
12 - rozwiń Lampa na ul. Grabowej w Cewlinie interpelacja Renata Danuta Majerowska 2019-02-08 2019-02-22
11 - rozwiń Przejście dla pieszych z ul. Wiejskiej na ścieżkę rowerową w Cewlinie interpelacja Renata Danuta Majerowska 2019-02-08 2019-02-15
10 - rozwiń Próg zwalniający na ulicy Wiejskiej w Cewlinie interpelacja Renata Danuta Majerowska 2019-02-08 2019-02-15
9 - rozwiń Rozbudowa przepustu deszczowego w Cewlinie interpelacja Renata Danuta Majerowska 2019-02-08 2019-02-20
8 - rozwiń Ustawienie znaków drogowych w Wyszeborzu interpelacja Tomasz Padykuła 2019-01-30 2019-02-05
7 - rozwiń Powołanie spóldzielnisocjalnej osób prawnych interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2018-12-28 2019-01-09
6 - rozwiń Postawienie dodotkowej lampy przy placu zabaw w Kretominie interpelacja Marek Marian Twardowski 2018-12-28 2019-01-09
5 - rozwiń Przedstawienie wyliczenia kosztów oplat za wywóz i utylizację śmieci interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2018-12-28 2019-01-10
4 - rozwiń Utylizacja produktów leczniczych interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2018-12-28 2019-01-10
3 - rozwiń Wyjaśnienie nieprzystąpienia Gminy Manowo do konkursu RPO Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie modernizacji i doposażenia przedszkoli gminnych interpelacja Mirosław Adam Pawlak 2018-12-28 2019-01-02
2 - rozwiń 1) Remont drogi dojazdowej do bloku Wspólnoty Mieszkaniowej w Grzybnicy 2) Budowa lamp oświetleniowych 3) Remont kanalizacji i budowa nowego szamba przy świetlicy w Grzybnicy interpelacja Joanna Agnieszka Czerwiak 2018-12-11 2018-12-17
1 - rozwiń Naprawa drogi gminnej (dz. 273 i 276) w Wyszewie interpelacja Sylwia Anna Krępeć 2018-12-10 2018-12-17