Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Manowo

Komisja Polityki Społecznej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Polityki Społecznej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Przedmiotem działania Komisji Polityki Społecznej - jest opiniowanie projektów uchwał lub innych rozstrzygnięć kierowanych przez Wójta i radnych pod obrady sesji Rady Gminy w zakresie pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, oświaty, kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury i sztuki, promocji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sylwia Anna Krępeć członek
Ewa Malwina Lewandowska członek
Renata Danuta Majerowska członek
Józef Szczeblewski członek
Marek Marian Twardowski 0przewodniczący