Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Manowo

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

1) rozpatrywanie skarg na działania wójta i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

2) rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności,

3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Barański członek
Andrzej Paweł Ćwikliński członek
Ewa Malwina Lewandowska 0przewodniczący
Józef Szczeblewski członek