Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Finansów stała 2018-11-23 I/3/2018
Komisja Polityki Społecznej stała 2018-11-23 I/3/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-23 I/3/2018
Komisja Rozwoju Gospodarczego stała 2018-11-23 I/3/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-23 I/3/2018