Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Postawienie dodotkowej lampy przy placu zabaw w Kretominie

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2018-12-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marek Marian Twardowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-09