Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wprowadzenie zakazu korzystania z placów zabaw, silowni zwenętrznych, plaż i innych miejsc pyblicznych

Numer: 48, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2020-03-20, data przekazania: 2020-03-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Adam Pawlak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-04-03