Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Utylizacja produktów leczniczych

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2018-12-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Adam Pawlak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-10