Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zagospodarowanie ternu - budowa boiska do piłki nożnej w Wyszeborzu

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2019-03-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Padykuła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-05