Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

1) Remont drogi dojazdowej do bloku Wspólnoty Mieszkaniowej w Grzybnicy 2) Budowa lamp oświetleniowych 3) Remont kanalizacji i budowa nowego szamba przy świetlicy w Grzybnicy

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2018-12-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Agnieszka Czerwiak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-17