Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Gminy Manowo

Komisja Budżetu i Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/3/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów jest opiniowanie projektów uchwał lub innych rozstrzygnięć kierowanych przez Wójta i radnych pod obrady sesji Rady Gminy w zakresie budżetu i finansów.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Paweł Ćwikliński członek
Sylwia Anna Krępeć 0przewodniczący
Mirosław Adam Pawlak członek
Lucjan Marek Sachajko członek
Józef Szczeblewski członek