Komisja Budżetu i Finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr I/3/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Paweł Ćwikliński członek
Sylwia Anna Krępeć 0przewodniczący
Mirosław Adam Pawlak członek
Lucjan Marek Sachajko członek
Józef Szczeblewski członek