Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont drogi do Grzybniczki

Numer: 63, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2021-02-26, data przekazania: 2021-02-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Agnieszka Czerwiak wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-08