Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udział w naborze wniosków o środki dla gmin, w których funkcjonowały PGR

Numer: 61, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2021-01-18, data przekazania: 2021-01-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Padykuła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-01-26