Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rozwiązanie problemu żywienia dzieci w placówkach oświatowych

Numer: 55, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2020-06-30, data przekazania: 2020-06-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Adam Pawlak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-07-14