Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyczyszczenie rowu melioracyjnego

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2020-05-11, data przekazania: 2020-05-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Padykuła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-05-25