Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa kanalizacji

Numer: 52, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2020-05-11, data przekazania: 2020-05-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Padykuła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes Spółki Elektrociepłownia Rosnowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-05-19