Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Montaż hydrantów w Wyszeborzu

Numer: 51, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2020-03-23, data przekazania: 2020-03-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Padykuła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezes Spółki Elelktrociepłownia Rosnowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-04-03