Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zwiększenie środków na pomoc bezdomnym zwierzętom

Numer: 43, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2020-02-21, data przekazania: 2020-02-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Renata Danuta Majerowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-03