Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uzupełnienie brakujących pionowych i poziomych znaków drogowych na drodze powiatowej do Wyszeborza

Numer: 39, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2019-10-07, data przekazania: 2019-10-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Lucjan Marek Sachajko radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-10-17