Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Postawienie zaków drogowych (ograniczenie prędkości, zakaz postoju) w Kretominie

Numer: 34, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2019-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Jerzy Sokalski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-10