Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Postawienie znaku informacyjnego z numerem posesji w Cewlinie

Numer: 22, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2019-02-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Renata Danuta Majerowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-25