Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Montaż szykany na drodze przy orliku w Rosnowie

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2019-02-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Paweł Ćwikliński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-26