Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udrożnienie rowów melioracyjnych w Wyszewie

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2019-02-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sylwia Anna Krępeć radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-26