Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oznakowanie drogi do InterMetalu w Boninie

Numer: 15, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Manowo
data wpływu: 2019-02-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Izabela Karólczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Manowo

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-26